Koordinátor ODIS s.r.o.
3 měsíce

Tarifní změny v ODIS od 10. 12. 2023

1. Změna struktury a ceníku v tarifních zónách REGION

Jednotlivé jízdné REGION – přeprava psů a zavazadel

 • Zavedení jednotkové ceny za přepravu psů ve výši 15 Kč (dosud byli psi přepravováni v kilometrickém tarifu).
 • Navýšení ceny za přepravu zavazadel z 10 Kč na 15 Kč.

Jednotlivé jízdné REGION – přeprava kol a koloběžek

 • Zavedení jízdenky pro jízdní kolo/koloběžku ve výši 40 Kč. Zpoplatněna bude přeprava kol, elektrokol, koloběžek a elektrokoloběžek s průměrem kola větším než 12 palců (30,48 cm).
 • Zavedení 24hodinové celosíťové jízdenky pro přepravu kola/koloběžky ve výši 100 Kč.

Od 10.12.2023 jsou kola/koloběžky podléhající platbě vyjmuty z nároku na bezplatnou přepravu jako zavazadla k 24hodinové jízdence, dlouhodobé časové jízdence a Turistické jízdence JESENÍKY.

Kola, elektrokola, koloběžky a elektrokoloběžky s průměrem kola nejvýše 12 palců (30,48 cm) se budou přepravovat jako ruční zavazadlo vždy bezplatně.

Ostatní ceny jednotlivého jízdného REGION zůstanou zachovány.

Jednotlivé jízdné OVČÁRNA

 • Zavedení jednotkové ceny za přepravu psů ve výši 15 Kč (dosud se psi přepravovali za 40 Kč).
 • Navýšení ceny za přepravu zavazadel z 10 Kč na 15 Kč.

Cena obyčejného jízdného a jízdného se slevou zůstane zachována.

Dlouhodobé časové jízdné REGION/XXL 

 • Zavedení 12měsíční dlouhodobé časové jízdenky v kategoriích děti do 15 let a studenti do 26 let v ceně 1 199/1 379 Kč (dle způsobu prodeje).
 • Zavedení 365denní dlouhodobé časové jízdenky v kategoriích občané 65+, důchodci invalidní v ceně 1 199/1 379 Kč (dle způsobu prodeje).
 • Zavedení 365denní dlouhodobé časové jízdenky v kategorii důchodce starobní do 65 let a vdovy/vdovci od 60 let věku 1 795/2 062 Kč (dle způsobu prodeje).

Ostatní ceny jízdného budou zachovány beze změn.

Dlouhodobé časové jízdné ODIS celosíťové

 • Zavedení 12měsíční dlouhodobé časové jízdenky v kategoriích děti do 15 let a studenti do 26 let v ceně 8 000/9 200 Kč (dle způsobu prodeje).
 • Zavedení 365denní dlouhodobé časové jízdenky v kategoriích občané 65+, důchodci invalidní v ceně 8 000/9 200 Kč (dle způsobu prodeje).
 • Zavedení 365denní dlouhodobé časové jízdenky v kategorii důchodce starobní do 65 let a vdovy/a vdovci od 60 let 11 991/13 795 Kč (dle způsobu prodeje).

Ostatní ceny jízdného budou zachovány beze změn.

Příplatek ODISprima

 • Zavedení jednorázového příplatku ve formě 24hodinového dokladu. Tento doklad bude aplikován pouze na prodejních zařízeních Českých drah, a.s. a pouze v papírové podobě ve výši 40 Kč. 
 • Zavedení 12měsíčního příplatku v kategoriích děti do 15 let a studenti do 26 let ve výši 682 Kč. 
 • Zavedení 365denního příplatku v kategoriích občané 65+, důchodce starobní do 65 let a vdovy/vdovci od 60 let a důchodci invalidní ve výši 1 363 Kč.
 • Zavedení prodejů příplatku ODISprima od časové platnosti na 7 dnů kromě Českých drah, a.s. nově i na e-shopu ODIS, v Dopravních infocentrech ODIS a předprodeji MDPO.

2. Změna struktury a ceníku v tarifní zóně MĚSTO Ostrava a OSTRAVA XXL

Krátkodobé časové (papírové) jízdné OSTRAVA XXL 

 • Zavedení 10minutové krátkodobé časové jízdenky pro oblast OSTRAVA XXL, cena jízdného je stanovena na 23 Kč pro obyčejné (plné) jízdné a 11 Kč pro zlevněné jízdné. V oblasti XXL pro kategorie s nárokem na 50% slevu jízdné ve výši 11 Kč.
 • Prodloužení časové platnosti 45minutové jízdenky na 60 minut, navýšení ceny z 25 Kč na 30 Kč u obyčejného (plného) jízdného, navýšení ceny zlevněného jízdného z 12 Kč na 15 Kč, v oblasti XXL pro kategorie s nárokem na 50% slevu navýšení ceny z 12 Kč na 15 Kč.
 • Navýšení ceny SMS jízdenky na 70/90 minut z 32 Kč na 35 Kč u obyčejného (plného) jízdného a ceny zlevněného jízdného z 16 Kč na 17 Kč.

Jednotlivé elektronické jízdné OSTRAVA XXL

 • Zavedení elektronické nepřestupní jízdenky (pro jízdu do 10 minut) pro oblast OSTRAVA XXL, cena jízdného je stanovena na 23 Kč pro obyčejné jízdné a 11 Kč pro zlevněné jízdné. V oblasti XXL pro kategorie s nárokem na 50% slevu jízdné ve výši 11 Kč.
 • Prodloužení časového intervalu pro zvýhodněný přestup u elektronické přestupní jízdenky ze 45 minut na 60 minut a navýšení ceny z 25 Kč na 30 Kč u obyčejného (plného) jízdného, navýšení ceny zleněného jízdného z 12 Kč na 15 Kč, v oblasti XXL pro kategorie s nárokem na 50% slevu navýšení ceny z 12 Kč na 15 Kč.

Jízdné pro kolo/koloběžku OSTRAVA XXL

 • Zavedení 60minutové krátkodobé časové jízdenky pro přepravu kola/koloběžky za cenu 15 Kč.
 • Na žlutých terminálech ve vozidlech MHD Ostrava bude možné zakoupit jízdenku pro kolo v nabídce „Spolucestující/další volby“ v kategorii zlevněné jízdné v hodnotě 15 Kč.
 • Zavedení 24hodinové časové jízdenky pro přepravu kola/koloběžky za cenu 50 Kč.

Od 10.12.2023 jsou kola/koloběžky podléhající platbě vyjmuty z nároku na bezplatnou přepravu jako zavazadla k 24hodinové a 3denní jízdence, dlouhodobé časové jízdence.

Kola, elektrokola, koloběžky a elektrokoloběžky s průměrem kola menším než 12 palců (30,48 cm) se budou přepravovat jako ruční zavazadlo vždy bezplatně.

3denní jízdné OSTRAVA XXL

 • Navýšení ceny obyčejného jízdného z 220 Kč na 250 Kč a zlevněného jízdného ze 110 Kč na 125 Kč.

Dlouhodobé časové jízdné MĚSTO Ostrava  

 • Navýšení ceny 30deního dlouhodobého obyčejného nepřenosného časového jízdného z 500/550 Kč na 550/600 Kč (dle způsobu prodeje).
 • Navýšení ceny 365deního dlouhodobého obyčejného nepřenosného časového jízdného ze 4000/4050 Kč na 4400/4450 Kč (dle způsobu prodeje).

Zároveň budou upraveny ceny ve všech ostatních kategoriích.

Dlouhodobé časové jízdné OSTRAVA XXL

 • Navýšení ceny 30denního dlouhodobého obyčejného nepřenosného časového jízdného z 770/860 Kč (dle způsobu prodeje) na 820/910 Kč. Zároveň budou upraveny ceny ve všech ostatních kategoriích.
 • Zavedení 365denní dlouhodobé časové jízdenky v kategorii důchodce starobní do 65 let a vdovy/vdovci od 60 let věku v cenové výši 3 995/4 312 Kč (dle způsobu prodeje).
 • Zavedení 365denní dlouhodobé časové jízdenky v kategorii důchodce s invaliditou 3. stupně v cenové výši 3 399/3 629 Kč (dle formy prodeje).

3. Změna ceníku v tarifních oblastech MĚSTO

MĚSTO Opava (TZ 30)

 • Navýšení ceny 30denního dlouhodobého obyčejného nepřenosného jízdného z 458 Kč na 500 Kč. Alikvotně k tomuto navýšení budou upraveny ceny ve všech kategoriích.
 • Zrušení 180denního dlouhodobého časového jízdného.

OPAVA XL (TZ 301)

 • Navýšení ceny za jednotlivou jízdenku placenou z elektronické peněženky ODISky nebo bezkontaktní bankovní platební kartou z 15 Kč na 20  u obyčejného (plného) jízdného, navýšení ceny zlevněného jízdného z 9 Kč na 10 Kč, v oblasti XL pro kategorie s nárokem na 50% slevu navýšení ceny ze 7 Kč na 10 Kč.
 • Navýšení ceny 30denního dlouhodobého obyčejného nepřenosného jízdného z 584 Kč na 626 Kč. Alikvotně k tomuto navýšení budou upraveny ceny ve všech kategoriích.

MĚSTO Třinec (TZ 60)

 • Navýšení ceny za jednotlivou jízdenku placenou z elektronické peněženky ODISky z 10 Kč na 12 Kč u obyčejného (plného) jízdného a ceny zlevněného jízdného z 5 Kč na 6 Kč.
 • Navýšení ceny za jednotlivou jízdenku placenou hotově nebo bezkontaktní bankovní platební kartou ze 14 Kč na 20 Kč u obyčejného (plného) jízdného a ceny zlevněného jízdného ze 7 Kč na 10 Kč.
 • Navýšení ceny 30denního dlouhodobého obyčejného nepřenosného jízdného z 240 Kč na 270 Kč. Alikvotně k tomuto navýšení budou upraveny ceny ve všech kategoriích.
 • Zrušení 180denního dlouhodobého časového jízdného.

4. Změny tarifních zón

Tarifní zóna 26– Darkovice, Hať 

 • Zóna se ruší, v celém jejím území bude nově platit rozšířená tarifní zóna 21.

Tarifní zóna 27 – Píšť, Vřesina, Závada 

 • Zóna se ruší, v celém jejím území bude nově platit tarifní zóna 21.

Cestující s dlouhodobou časovou jízdenkou s TZ 26 nebo TZ 27 zakoupenou nejpozději 9. 12. 2023 (včetně) mohou na tuto dlouhodobou časovou jízdenku cestovat po celou dobu její platnosti v rámci nové územní platnosti TZ 21.

Změna hraničních zastávek:

 • Petřvald,Marjánka – nově hraniční zastávka pro tarifní zóny 2-15-16-150
 • Hlučín,Darkovičky,U Dvora – nově hraniční zastávka pro tarifní zóny 2-20-21
 • Hlučín,Darkovičky,škola – nově  hraniční zastávka pro tarifní zóny 2-20-21
 • Hlučín,Darkovičky – nově hraniční zastávka pro tarifní zóny 2-20-21
 • Hlučín,Darkovičky,rozc.Píšť – nově hraniční zastávka pro tarifní zóny 2-20-21
 • Bolatice, kaple – nově hraniční zastávka pro tarifní zóny 22-29
 • Bolatice, Na Výhodě – nově hraniční zastávka pro tarifní zóny 21-22-29
 • Ostrava,Nová Bělá,U Balcara – nově hraniční zastávka pro tarifní zóny 1-19
 • Ostrava,Nová Bělá,Plzeňská rozc. – nově hraniční zastávka pro tarifní zóny 1-19
 • Krmelín, u lesa –ruší se hraniční zastávka pro tarifní zóny 18-19, nově zastávka v tarifní zóně 19
 • Krmelín, Benátky – ruší se hraniční zastávka pro tarifní zóny 18-19, nově zastávka v tarifní zóně 19

Soubor ceníků.pdf

Aktuality

Nejnovější zprávy ze světa dopravy v Moravskoslezském kraji.

Zkrácení ochranné lhůty před počátkem platnosti jízdenky v ODISapce

Zkrácení ochranné lhůty před počátkem platnosti jízdenky v ODISapce

Od neděle 3.3.2024 zkracujeme v mobilní aplikaci ODISapka ochrannou lhůtu před počátkem platnosti jízdenky.

3 dny
Nová skupinová jízdenka 30+2

Nová skupinová jízdenka 30+2

Od neděle 3. března 2024 zavádíme novou 24hodinovou skupinovou jízdenku 30+2.

5 dní
Nabídka práce: Provádění přepravních průzkumů

Nabídka práce: Provádění přepravních průzkumů

Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici brigádníka pro provádění přepravních průzkumů

6 dní
Zobrazit více aktualit