Koordinátor ODIS s.r.o.

Ostatní kategorie cestujících

 • Členové Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a Československé obce legionářské (ČsOL)
 • Váleční veteráni 
 • Členové Konfederace politických vězňů
 • Příslušníci Policie ČR 
 • Příslušníci Městské policie 
 • Strážníci a asistenti prevence kriminality Městské policie 

Uvedené kategorie cestujících mohou v celém systému ODIS využívat cenově zvýhodněné 365denní dlouhodobé časové jízdné za 0 Kč nebo bezplatnou přepravu dle níže stanovených podmínek. 

Dlouhodobé časové jízdné je nahráno na bezkontaktní čipovou kartu ODISka, nebo ZETKA po předložení níže uvedených dokladů na Dopravním infocentru ODIS nebo předprodejním místě jízdních dokladů. 


 

 • Členové Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a Československé obce legionářské (ČsOL) cestují bezplatně po předložení „Průkazu o bezplatné přepravě v ODIS“ vydaného na základě „Osvědčení o účasti v národním odboji” dle zákona č. 255/1946 Sb., v celém systému ODIS mimo vlaků dopravců České dráhy, a.s., RegioJet a.s. a tarifních oblastí MĚSTO Český Těšín a Třinec.

V tarifních oblastech MĚSTO Český Těšín a Třinec je možná bezplatná přeprava pouze s nahranou 365denní dlouhodobou časovou jízdenkou za 0 Kč na kartách ODISka nebo ZETKA linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Dlouhodobá časová jízdenka je nahrána po předložení platného „Průkazu o bezplatné přepravě v ODIS“ vydaného na základě „Osvědčení o účasti v národním odboji” dle zákona č. 255/1946 Sb.

 • Váleční veteráni cestují v celém systému ODIS bezplatně pouze s nahranou 365denní dlouhodobou časovou jízdenkou za 0 Kč na kartách ODISka nebo ZETKA linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Dlouhodobá časová jízdenka je nahrána po předložení platného Osvědčení válečného veterána nebo Průkazu válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR, dle zákona č. 170/2002 Sb. o válečných veteránech.
 • Členové Konfederace politických vězňů cestují v celém systému ODIS bezplatně pouze s nahranou 365denní dlouhodobou časovou jízdenkou za 0 Kč na kartách ODISka nebo ZETKA linkami MHD, linkami regionálních autobusových dopravců a vlaky zařazenými v ODIS. Dlouhodobá časová jízdenka je nahrána po předložení platného průkaz člena Konfederace politických vězňů nebo potvrzení o členství v Konfederaci politických vězňů.
 • Příslušníci Policie ČR ve služebním stejnokroji cestují v celém systému ODIS bezplatně na základě ustanovení § 42 odst. 6 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů při zajišťování bezpečnosti prostředků veřejné hromadné dopravy a při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti v těchto prostředcích. Bližší informace o bezplatné přepravě ve vlacích dopravců České dráhy, a.s. a RegioJet a.s. jsou uvedeny ve smluvních přepravních podmínkách příslušného dopravce.
 • Příslušníci Městské policie Bruntál, Krnov, Karviná, Nový Jičín, Opava a Třinec ve služebním stejnokroji cestují bezplatně linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců v příslušných tarifních oblastech MĚSTO.
 • Strážníci a asistenti prevence kriminality Městské policie Frýdek-Místek, Orlová a Ostrava ve služebním stejnokroji cestují bezplatně linkami MHD a linkami regionálních autobusových dopravců v příslušných tarifních oblastech MĚSTO.

Na linkách MHD Havířov platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách dopravce ČSAD Havířov a.s.